138653026

Tải xuống

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống đọc đồng hồ từ xa không dây HAC-ML V1.0
  Hướng dẫn sử dụng hệ thống đọc đồng hồ từ xa không dây HAC-ML V1.0
 • Mô-đun đo lường HAC-MLW LoRaWAN
  Mô-đun đo lường HAC-MLW LoRaWAN
 • Hướng dẫn sử dụng mô-đun HAC-MLWA
  Hướng dẫn sử dụng mô-đun HAC-MLWA
 • Sổ tay hướng dẫn sử dụng đọc đồng hồ HAC-NBh
  Sổ tay hướng dẫn sử dụng đọc đồng hồ HAC-NBh
 • Hướng dẫn sử dụng mô-đun HAC-NBi
  Hướng dẫn sử dụng mô-đun HAC-NBi
 • Hướng dẫn sử dụng HAC-WRW-I
  Hướng dẫn sử dụng HAC-WRW-I