=wb3WVp8J1hUYCx2oDT0BhAA_1920_1097

Các giải pháp

 • Giải pháp đọc đồng hồ không dây NB-IoT/LTE Cat1

  Giải pháp đọc đồng hồ không dây NB-IoT/LTE Cat1

  I. Tổng quan về hệ thống Hệ thống đọc đồng hồ HAC-NBh (NB-IoT) là một giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ mạng diện rộng tiêu thụ ít năng lượng của Internet vạn vật dành cho các ứng dụng đọc đồng hồ thông minh từ xa tiêu thụ ít năng lượng.Giải pháp bao gồm một đồng hồ đọc ma ...
  Đọc thêm
 • Giải pháp đọc đồng hồ không dây LoRaWAN

  Giải pháp đọc đồng hồ không dây LoRaWAN

  I. Tổng quan về hệ thống Hệ thống đọc đồng hồ HAC-MLW (LoRaWAN) dựa trên công nghệ LoraWAN và là một giải pháp tổng thể cho các ứng dụng đọc đồng hồ từ xa thông minh sử dụng ít năng lượng.Hệ thống này bao gồm một nền tảng quản lý đọc đồng hồ, một cổng và một ...
  Đọc thêm
 • Giải pháp đọc đồng hồ Pulse Reader

  Giải pháp đọc đồng hồ Pulse Reader

  I. Tổng quan về hệ thống Đầu đọc xung của chúng tôi (sản phẩm thu thập dữ liệu điện tử) phù hợp với thói quen và thông số kỹ thuật của đồng hồ thông minh không dây ở nước ngoài và có thể phù hợp với Itron, Elster, Diehl, Sensus, Insa, Zenner, NWM và các nhãn hiệu nước phổ thông khác. ..
  Đọc thêm
 • Giải pháp đọc đồng hồ không dây LoRa

  Giải pháp đọc đồng hồ không dây LoRa

  I. Tổng quan về hệ thống Hệ thống đọc đồng hồ HAC-ML (LoRa) là một giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ LoRa dành cho các ứng dụng đọc đồng hồ từ xa thông minh sử dụng ít năng lượng.Giải pháp bao gồm một nền tảng quản lý chỉ số công tơ, bộ tập trung, bộ bảo trì gần cuối...
  Đọc thêm
 • Giải pháp đọc đồng hồ đi bộ

  Giải pháp đọc đồng hồ đi bộ

  I. Tổng quan về hệ thống Hệ thống đọc đồng hồ đi bộ là một giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ FSK dành cho các ứng dụng đọc đồng hồ từ xa thông minh sử dụng ít năng lượng.Giải pháp đi bộ không yêu cầu bộ tập trung hoặc kết nối mạng và chỉ cần sử dụng thiết bị cầm tay...
  Đọc thêm